1. Výstava přispěje ke snižování ostychu a odbourávání zábran v komunikaci při setkávání s lidmi se zdravotním postižením
 2. Naučíte se správně nabídnout a poskytnout pomoc.
 3. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života lidí s postižením.
 4. Vyzkoušíte si pomůcky každodenního života lidí s postižením (Colorino, VPN 01, hůl pro nevidomé, haptická mapa, …).
 5. Seznámíte se s různými způsoby dorozumívání s lidmi s postižením: aplikace pro nevidomé, Braillovo písmo, Český znakový jazyk, odezírání, prstová abeceda.
 6. Pomocí simulací uslyšíte, jak slyší lidé se sluchovým postižením a uvidíte, jak vidí okolí lidé s očními vadami.
 7. Vyzkoušíte si orientaci a pohyb v prostoru pomocí hole pro nevidomé a vozíku pro tělesně postižené.
 8. Zažijete orientaci v prostoru pouze pomocí hmatu a sluchu.
 9. Dozvíte se, jak lidé s postižením sportují a vyzkoušíte si jízdu na handbiku.
 10. Prostě prožijete jeden báječný a velmi neobvyklý výlet!

Výstava respektuje všechna aktuálně platná hygienická opatření.

 • Výstava je připravena ve spolupráci s odborníky na danou tematiku a s lidmi se zrakovým, tělesným a sluchovým postižením.
 • Školní kolektivy výstavou odborně provede muzejní pedagog (role pedagoga na výstavě je pouze dozor).
 • Metodické materiály pro učitele k dané tematice volně ke stažení na https://lideodvedle.cz/metodiky/