Projekt vznikl v roce 2011 s názvem chodicilide.cz jako jedna z aktivit Nadace Sirius. Úvodní aktivity projektu byly realizovány pod značkou Chodicilide.cz, a teprve později, v roce 2018, byl projekt přejmenován na Lidé odvedle.

Podporuje rovnocenné soužití a efektivní komunikaci s dětmi i dospělými se zdravotním postižením. Využívá přitom především vlastní zážitek, osobní setkání a pravdivé informace podávané moderními interaktivními metodami.

Sociální kampaň projektu byla zahájena v roce 2011 na základě průzkumu života dětí a dospělých se zdravotním postižením.

Cíl a poslání kampaně

Aktivity kampaně se zaměřují na přiblížení života lidí se zdravotním postižením netradičním a zajímavým způsobem – především cestou osobního zážitku, osobního setkání a poskytování informací podávaných moderními interaktivním metodami.

Cílem kampaně je působit na změnu postoje nejširší veřejnosti, a to především dětí a mládeže, k lidem se zdravotním postižením.

Přehled aktivit kampaně chodicilide.cz

XII. 2011 – I. 2012 I. vlna mediální kampaně

Kampaň přišla s myšlenkou jiného světa, kde postižení lidé byli ti, kdo neuměli létat (postižení = chodící lidé), normální bylo létat.

První rok byl zaměřen na poskytování neadekvátní a nevhodné pomoci a upozorňování na nevhodný způsob komunikace s lidmi se zdravotním postižením včetně ukázek , jak pomáhat.

Kampaň probíhala v televizi, rádiu a na outdoorových formátech (billboardy, CLV, pražská MHD).

TV spot 1. vlny mediální kampaně chodicilide.cz:

Bonusový materiál (making of, rozhovory s tvůrci 1. vlny kampaně a další) můžete shlédnout ZDE

XII. 2012 – I. 2013 II. vlna mediální kampaně – Neváhejte, zeptejte se!

Kampaň s nadsázkou upozorňovala na komunikaci mezi lidmi se zdravotním postižením a bez něj, tentokrát se hlavním diskutovaným tématem stal přehnaný soucit a strach z kontaktu za využití stejných formátů.

TV spoty 2. vlny mediální kampaně chodicilide.cz:

Bonusový materiál, rozhovory s tvůrci kampaně a další můžete shlédnout ZDE

XII. 2013 – I. 2014 III. vlna mediální kampaně – Nedejte na první dojem

Třetí vlna kampaně opustila paralelu chodících a létajících lidí. Hlavní myšlenkou bylo ukázat příběhy lidí, kteří dokázali něco, co vzhledem k jejich postižení bylo pro veřejnost neočekávané (nevidomý horolezec, akrobat na vozíčku a neslyšící taxikář). Spoty v televizi i na sociálních sítích byly postaveny na momentu překvapení.

TV spoty 3. vlny mediální kampaně chodicilide.cz:

TV spot chodicilide.cz — rozloučení s „lítači“

TV spot chodicilide.cz — neslyšící taxikář Daniel Pilař

TV spot chodicilide.cz — akrobat vozíčkář Petr Valchář

TV spot chodicilide.cz – nevidomý horolezec Jan Říha

2015 Metodiky pro výuku, manuál bezbariérového soužití

Na webových stránkách projektu vznikly na základě osobních zkušeností metodiky pro přípravu učitele na hodiny věnované tématu soužití s lidmi se zdravotním postižením.

2016 IV. Vlna mediální kampaně – „Řekni to po svém“

Zatím poslední kampaň měla podobu tvůrčí výzvy. Obracela se především na studenty a mladé lidi, podněcovala k zamyšlení nad rovnocenným soužitím a otevřenou komunikací s lidmi s různým typem zdravotního postižení.

Kampaň probíhala prostřednictvím sociálních sítí a videospotů na YouTube.

Videoupoutávka (spot) – Veronika

Videoupoutávka (spot) – Lukáš

2018 cyklus přednášek pro 3.ročník mediků na Lékařské fakultě UK v Praze

V roce 2018 byl zahájen cyklus přednášek s cílem představit budoucím lékařům praktické postřehy přímo od lidí s postižením s důrazem na důležitost otevřeného přístupu a zachování osobní důstojnosti pacientů. Správná komunikace s lidmi s postižením je prezentována na základě životních zkušeností z praxe.

Součástí kampaně je https://www.facebook.com/lideodvedle, kde jsou průběžně zveřejňovány relevantní informace z oblasti zdravotního postižení.

Realizované aktivity v rámci projektu – shrnutí:

 1. Průzkum života dětí i dospělých se zdravotním postižením (2010)
 2. I. vlna mediální kampaně (XII. 2011 – I. 2012)
 3. II. vlna mediální kampaně – Neváhejte, zeptejte se! (XII. 2012 – I. 2013)
 4. Zážitková výstava Moje cesta v Praze (2013)
 5. III. vlna mediální kampaně – Nedejte na první dojem (XII. 2013 – I.2014)
 6. Zážitková výstava Naše cesta v Brně a Praze (2014)
 7. Metodiky pro výuku, manuál bezbariérového soužití (2015)
 8. IV. vlna mediální kampaně – „Řekni to po svém“ (2016)
 9. I. ročník filmové sekce „Lidé odvedle“ na 51. MFF Karlovy Vary o životě lidí s tělesným postižením s doprovodným programem (2016)
 10. II. ročník filmové sekce „Lidé odvedle“ na 52. MFF Karlovy Vary o životě lidí se zrakovým postižením s doprovodným programem a realizací výstavy nevidomé sochařky Marianny Machalové – Jánošíkové v Galerii umění Karlovy Vary (2017)
 11. III. ročník filmové sekce „Lidé odvedle“ na 53. MFF Karlovy Vary o životě lidí se sluchovým postižením s doprovodným programem a slavnostní projekcí oscarového snímku Tiché dítě v hotelu Thermal a moderovanou besedou za účastí protagonistů filmu a zástupců organizací věnujících se problematice sluchového postižení a sluchově postiženým lidem (2018)
 12. Cyklus přednášek pro 3.ročník mediků v rámci výuky lékařské psychologie na 1.LF UK o životě se zdravotním postižením zrakovým a sluchovým (2018)
 13. IV. ročník filmové sekce „Lidé odvedle“ na 54. MFF Karlovy Vary o životě lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením s doprovodným programem a prezentací projektu Nadace Sirius Patron dětí (2019)
 14. Cyklus přednášek pro 3.ročník mediků v rámci výuky lékařské psychologie na 1.LF UK o životě se zdravotním postižením zrakovým, sluchovým a tělesným (2019)
 15. Výstava „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ v Západočeském muzeu v Plzni (2020-2021)
 16. Výstava „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ v Humpolci a Chomutově (2021)
 17. V. ročník filmové sekce „Lidé odvedle“ na 55. MFF Karlovy Vary 2021 – téma dítě v tíživé životní situaci (2021)

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektovou manažerku: [email protected]