Materiály k výstavě Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

Mimořádný zážitkový program interaktivně edukativní výstavy Lidé odvedle vám umožní vydat se na nevšední výlet.

Přiblíží vám svět lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.

Před výstavou

DESATERO proč výstavu navštívit
Návaznost na RVP

K výstavě

Informace k výstavě
Pracovní list k výstavě

Obecné

Seznam filmů se zdravotním postižením
Zásady správné komunikace s lidmi se zdravotním postižením

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA

Autobus

Cesta na zastávku

Překážka

Exkurze

Komunikace

Plošina

Nádraží

DOKUMENT: Jsme úplně normální

DOKUMENT: Tramvajové jízdy