Sekce Lidé odvedle na MFF Karlovy Vary

V roce 2016 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Nadace Sirius společně zahájily novou tematickou sekci Lidé odvedle, jejíž programová náplň byla inspirována sociální kampaní chodiclide.cz.

Cíl a poslání sekce Lidé odvedle

Cílem sekce je ukázat život lidí, kteří žijí v naší společnosti někde vedle nás a kteří se potýkají

s nějakým problémem. První ročníky sekce se zaměřily na problematiku zdravotního postižení, které přiblížily optikou každodenního života. Tím sekce navázala na sociální kampaň chodicilide.cz, která pracovala s předsudky, ostychem a nejistotou.

Posláním sekce je prostřednictvím filmu zvýšit vnímavost veřejnosti k problémům lidí, kteří žijí v jejich blízkosti a mohou potřebovat jejich pomoc.

Filmová sekce Lidé odvedle přináší každým rokem sedm filmů na dané téma.

Doprovodné aktivity pořádané Nadací Sirius obsahově korespondují s tématem festivalové filmové sekce a dále je prostřednictvím osvěty obsahově rozvíjí.

55. MFF KV 2021 – Dítě v tíživé životní situaci

Přehled filmů sekce Lidé odvedle

 • Ochranná ruka/ Turecko/Rumunsko 2021, 85 min
 • Kafarnaum/ Libanon/Francie/USA 2018, 120 min
 • Děvčátko/ Francie 2020, 85 min
 • Zloději/ Japonsko 2018, 121 min
 • Léto 1993/ Španělsko 2017, 96 min

Doprovodné aktivity

 • Informační stan projektu Lidé odvedle s prezentací činností nízkoprahových klubů České asociace streetwork
 • Prezentace projektu Patron dětí – jeho obsahového zaměření
 • Umístění stanu – ulice T. G. Masaryka 1, Karlovy Vary

54. MFF KV 2019 – Život se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením

Přehled filmů sekce Lidé odvedle

 • Carte blanche / Polsko 2015, 106 min
 • Neboj, daleko neuteče / USA 2017, 114 min
 • Příběh Marie / Francie 2014, 95 min
 • Mimi & Líza: Záhada vánočního světla / Slovensko, Česko 2018, 65 min
 • Láska bez bariér / Francie, Belgie 2018, 107 min
 • Okouzlení / USA 2017, 117 min
 • Hluché dny / Slovensko, Česko 2019, 81 min

Doprovodné aktivity

53. MFF KV 2018 – Život se sluchovým postižením

Přehled filmů sekce Lidé odvedle

 • Bohem zapomenuté děti / USA / 1986
 • Kmen / Ukrajina / 2014
 • Krajina ticha a temnoty / Německo / 1971
 • Minulost / Minulost / Česká republika / 1998
 • Nevidím zlo, neslyším zlo / USA / 1989
 • Tiché dítě / Velká Británie / 2017
 • Tiché místo / USA / 2018
 • Hluché dny / Slovensko, Česko 2019, 81 min

Doprovodné aktivity

 • Informační stan projektu chodicilide.cz
 • Veřejná projekce oscarového filmu Tiché dítě ze sekce „Lidé odvedle“ v hotelu Thermal s diskuzí (moderovanou M. Ebenem) na dané téma s tvůrci filmu – Rachel Shenton a Chrisem Overtonem – za účasti prezidenta festivalu J. Bartošky a zástupců organizací neslyšících a organizací věnujících se problematice sluchového postižení
 • https://1drv.ms/a/s!Aq4rPIl_DKthbCRSyuukyZDGmSE

52. MFF KV 2018 – Život se zrakovým postižením

Přehled filmů sekce Lidé odvedle

 • Slepá / Norsko, Nizozemí / 2014
 • V jeho očích / Brazílie / 201
 • Představ si / Polsko, Francie, Portugalsko, Velká Británie / 2012
 • Nespatřené / Česká republika / 1996
 • Vůně ženy / USA / 1992
 • Slepé lásky / Slovensko / 2008
 • O čem nemluví, když mluví o lásce / Indonésie / 2013

Doprovodné aktivity

Slavnostní vernisáž výstavy byla zahájena úvodním slovem J. Bartošky a M. Ebena a doplněna hudebním vystoupením D. Bárty

 • Veřejná projekce filmu Nespatřené ze sekce „Lidé odvedle“ v hotelu Thermal s moderovanou diskuzí s tvůrci filmu – režisérem Miroslavem Jankem a hlavními protagonisty filmu fotografkou Danielou Horníčkovou a Davidem Berenreitrem

51. MFF KV 2018 – Život s tělesným postižením

Přehled filmů sekce Lidé odvedle

 • Návrat domů / USA / 1978
 • Hasta la vista! / Belgie / 2011
 • Nedotknutelní / Francie / 2011
 • Kurz negativního myšlení / Norsko / 2006
 • Murderball / USA / 2005 – neviděla jsem
 • Utíkej, jestli to dokážeš / Německo / 2010
 • Takoví normální vozíčkáři / Maďarsko / 2016
 • Slepé lásky / Slovensko / 2008
 • O čem nemluví, když mluví o lásce / Indonésie / 2013

Doprovodné aktivity