Výstava Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

Mimořádný zážitkový program vám umožní vydat se s dětmi na nevšední výlet.

Srdečně vás zveme na interaktivně edukativní výstavu, kterou připravuje Nadace Sirius ve spolupráci s muzei.
Výstava volně navazuje v osvětové činnosti na výstavy Moje cesta 2013 a Naše cesta 2014.

Výstava právě probíhá:

Výstava se připravuje:

  • Regionální muzeum Mělník 26.1. – 27.6. 2024

Pozvánka na výstavu

Video z Jičína

Výstava již proběhla:

Cíl a poslání výstavy

Je zaměřena na školní kolektivy a rodiny s dětmi.

Návštěvníkům přibližuje život lidí s postižením zrakovým, sluchovým a tělesným prostřednictvím osobních zážitků.

Budete mít možnost vydat se na neobvyklý výlet, během něhož si vyzkoušíte, jaké to je cestovat a někdy hůře slyšet, jindy mít omezenou pohyblivost nebo dokonce při plnění některých úkolů nevidět.

Školní kolektivy provede výstavou muzejní edukátorka.

Pro učitele jsou k edukativnímu programu k dispozici metodické materiály na https://lideodvedle.cz/metodiky/

Výstava zohledňuje zvýšená hygienická opatření, proto si v zájmu ochrany zdraví pro simulaci zrakového postižení vezměte vlastní šátek.

Přijďte se podívat – těšíme se na vaši účast!

Materiály k výstavě Lidé odvedle

Metodické materiály najdete v sekci Metodiky →

Momenty z výstavy

Upoutávka na výstavu Naše cesta 2014

Dokument z výstavy Naše cesta 2014

Výstava Naše cesta 2014

Doba konání: 1.5. – 30.6.2014
Místo konání: Výstaviště Brno
Výstavu navštívilo 18 302 dětí, rodičů a učitelů

 

Doba konání: 1.10. – 30.11.2014
Místo konání: Křižíkův pavilon B na Výstavišti v Praze
Výstavu navštívilo 34 142 dětí, rodičů a učitelů

Cíl a poslání výstavy

Výstavy Naše cesta byly pojaty jako pokračování první výstavy (design i obsah vycházely z původní výstavy Moje cesta).

Cílem výstavy bylo zprostředkovat návštěvníkům osobní zkušenost se světem lidí se zdravotním postižením; umožnit jim poznat, že život se zdravotním postižením není snadný, ale s pomocí druhých lidí, s pomocí nových technologií a invencí může i člověk se zdravotním omezením stu­dovat, pracovat, bavit se – prostě žít jako každý jiný. Potřebuje k tomu ale pomoc.

Ambicí výstavy nebylo pouze zprostředkovat prožitek, ale především ovlivnit hodnoty a postoje návštěvníků.

Základní parametry výstavy:

  • interaktivita (děti si mohly téměř vše vyzkoušet a osahat)
  • edukace (část průchodu výstavou byla vždy komentovaná)
  • hravost (sportovní a herní zóna)
  • odbornost (obsah byl tvořen s odborníky)

Výstava byla ve všední den zaměřena především na školní kolektivy, druhotně na rodiny s dětmi.

Upoutávka na výstavu Naše cesta 2014

Dokument z výstavy Naše cesta 2014

Výstava Moje cesta 2013

Doba konání: červen 2013

Místo konání: Křižíkův pavilon E na Výstavišti v Praze

Výstavu navštívilo 7258 dětí, rodičů a učitelů

Průběh výstavy byl v úvodu dočasně přerušen povodněmi – 25% z výstavní doby

Cíl a poslání výstavy

Idea interaktivně edukativní výstavy o zdravotním postižení (ZP) vznikla na základě přednášek. Byla zaměřena na školní kolektivy a spojena s celostátní výzvou pro děti ke kreativnímu zpracování oblasti komunikace mezi dětmi se ZP a dětmi bez ZP.

Cílem výstavy bylo pozitivně ovlivnit vnímání dětí a mládeže v oblasti zdravotního postižení. Pomoci jim nastavit adekvátní míru prožívání lítosti, naučit je správně a efektivně pomáhat, nebát se a nestydět se nabídnout pomoc, pochopit, co člověk se zdravotním postižením prožívá jinak a jak může svůj hendikep kompenzovat.

Czech Design

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/interaktivni-vystava-moje-cesta

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/chodicilidecz-si-odnesli-equal-design-award – ocenění

Dokument z výstavy Moje cesta 2013

Dokument z výstavy Moje cesta 2013 (s audiopopisem)