Přednášky

V souladu se svým zaměřením pokračuje projekt Lidé odvedle v osvětové činnosti o životě lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižení nově i na lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 2018 je zde realizován cyklus přednášek pro 3.ročník mediků na 1. lékařské fakultě UK v Praze v rámci výuky lékařské psychologie.

Praktické postřehy přímo od lidí s postižením s důrazem na osvětu ve vztahu lékař-pacient kladou

důraz na důležitost otevřeného přístupu a zachování osobní důstojnosti pacientů na základě životních zkušeností z praxe.

Prezentace pomůcek, simulace zrakového postižení za použití brýlí zrakových vad a ukázky sluchových implantátů včetně praktických postřehů přímo od lidí s postižením pomáhají budoucím lékařům přiblížit život lidí s postižením i správné způsoby vzájemné komunikace.