Články

Články2019-12-19T21:08:32+01:00
16.11 2020

Odborníci odhadují dopady COVID-19 na rodiny s dětmi

16. listopadu 2020|

O očekávaných dopadech onemocnění covid-19 na rodiny s dětmi v Česku jsme měli dosud pouze kusé informace. Nadace Sirius a agentura Median se proto rozhodly oslovit více jak stovku předních odborníků z akademického prostředí, státní správy a samosprávy, ale také z řad terénních pracovníků, aby [...]

7.09 2020

DESATERO proč navštívit výstavu

7. září 2020|

Výstava přispěje ke snižování ostychu a odbourávání zábran v komunikaci při setkávání s lidmi se zdravotním postižením Naučíte se správně nabídnout a poskytnout pomoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života lidí s postižením. Vyzkoušíte si pomůcky každodenního života lidí s postižením (Colorino, VPN 01, hůl pro nevidomé, [...]

24.08 2020

Zveme vás na interaktivně edukativní výstavu Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

24. srpna 2020|

Tento edukativní program vám nabídne nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Připravila ho Nadace Sirius ve spolupráci s muzei. Obsahově volně navazuje v osvětové činnosti na výstavy Moje cesta 2013 a Naše cesta 2014. Je zaměřena na školy a rodiny s dětmi a dětem [...]

24.04 2020

Možnosti vzdělávání neslyšících dětí v době koronaviru

24. dubna 2020|

Projekt Online doučování poskytuje dětem se sluchovým postižením (uživateli ČZJ), které je žákem základní školy, dálkové doučování s doučovatelkami, které ovládají ČZJ. Doučovatelky nejsou vystudované pedagožky, ale jsou to studentky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK, které vstoupily do projektu jako dobrovolnice bez finančního nároku. https://www.tichezpravy.cz/moznosti-vzdelavani-neslysicich-deti-v-dobe-koronaviru/

24.04 2020

Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize

24. dubna 2020|

Patron dětí pomáhá rodinám s nezletilými dětmi, které se kvůli pandemii koronaviru dostaly do finančních problémů. Patron dětí je charitativní projekt, který pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Chcete pomoc pro své dítě nebo chcete přispět rodinám? Více na [...]

3.04 2020

Služby pro neslyšící – Televize pro sluchově postižené a Tichý svět

3. dubna 2020|

Televize pro sluchově postižené Co je Televize Beey: https://www.beey.io/cs/tv-beey-o-projektu/ Televize Beey běží na adrese: https://tv.beey.io/ Své dotazy, náměty a připomínky můžete posílat na: [email protected] Pokud chcete vědět více posílám odkaz na naší tiskovou zprávu: https://www.newtontech.net/cs/blog/15539-pul-milionu-osob-se-sluchovym-postizenim-chybi-informace-o-koronaviru-nova-televize-to-meni-k-lepsimu/ Možnosti komunikace neslyšících a využití Tiché linky v době koronavirové [...]

2.04 2020

Hmotná pomoc osobám a rodinám osob se zdravotním postižením

2. dubna 2020|

Máte zrakové postižení a ocitli jste se v důsledku situace v nenadálé nouzi? Výjimečně i mimo vypsané grantové řízení můžete podat Žádost o nadační příspěvek u Nadace Leontinka. Veškeré potřebné dokumenty stáhnete na www.nadaceleontinka.cz/granty/. Projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní [...]

2.04 2020

Doporučení pro rodiny zdravotně postižených a vážně nemocných dětí

2. dubna 2020|

Současná epidemie onemocnění, označovaného jako COVID-19 či SARS CoV-2 (lidově koronavirus) je závažnou hrozbou, handicapované a vážně nemocné děti nevyjímaje. Nebezpečí představuje zejména oslabený imunitní systém a horší fyziologický či psychický průběh onemocnění. Více informací na: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-vs-koronavirus/doporuceni-pro-rodiny-zdravotne-postizenych-a-vazne-nemocnych-deti.shtml

2.04 2020

Dotazník – sonda do potřeb osob se ZP v době opatření proti šíření koronaviru

2. dubna 2020|

Vážení a milí, děkuji Vám všem za vyplnění a další šíření dotazníku, který pomáhá rychle sledovat aktuální potřeby našich cílových skupin. Necháváme ho zatím otevřený. Z dosavadní téměř stovky reakcí totiž vyplývají velmi závažné skutečnosti. Jejich následující stručné shrnutí berte, prosím, jen jako pracovní verzi, čistě [...]

Přejít nahoru