Výstava „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ se těší velké přízni návštěvníků. My jsem pro vás vybrali tři z nich:

25. března 2022 

Dobrý den,

k naší včerejší návštěvě výstavy se třídou – byla jsem uchvácena. Až mě mrzí, že jsme museli do školy pospíchat, protože by se dalo v galerii zůstat klidně alespoň o 1/2h déle.

S žáky jsme si potom povídali a byli velice překvapeni, že žít s handicapem je tak složité. Prý si mysleli, že to není zase tak těžké.

Hodně jich povídalo, že teď se pokusí na tyto lidi pohlížet trochu jinak a že se budou pokoušet pomáhat, pokud to půjde.

Já sama jsem byla mile překvapena, nakolik byla výstava „vtahující“ do života s handicapem. Velice jsem uvítala, že jsem si mohla zkusit, jak „vidí“ nebo „slyší“ někteří lidé z mého okolí, protože pořád mi to není dostatečně jasné, když mi to někdo jenom řekne.

Moc bych uvítala takové pomůcky, interaktivity vždy, když se mi dostane zpráva nějakého žáka, že má takové a takové omezení a potřebuje nastavit nějaké podpůrné opatření. Velmi těžko se vysvětluje okolí, s čím dotyčný opravdu „bojuje“.

Mnohokrát děkuji za tuto úžasnou myšlenku, určitě s podobnými ven a takovýmito více mezi lidi.

Hodně sil do dalších projektů. 

Mgr. Jitka Hlawat​schne
výchovný a kariérový poradce
Základní škola, Jičín, Poděbradova 

 

3. února 2022

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci při realizaci výstavy ,,Lidé odvedle“ v chomutovské galerii Lurago.

Napíšeme-li, že se výstava těšila skutečně mimořádnému zájmu a především výjimečnému ohlasu ze strany veřejnosti, nejde tentokrát o pouhou zdvořilostní frázi. V průběhu tří měsíců jsme v naší knihovně přivítali 1 992 návštěvníků. Z jejich reakcí bylo zřejmé, že koncepce výstavy a její výtvarné a technické zpracování oslovily nejširší cílové skupiny nejrůznějších věkových kategorií. Příznivým zjištěním byla rovněž skutečnost, že výstavu zhlédly dětské kolektivy nejen z Chomutova a jeho blízkého okolí, ale z celého širšího regionu.

Přestože organizační zabezpečení provozu nebylo s ohledem na platná vládní opatření a nepříznivý pandemický vývoj nijak jednoduché, podařilo se díky vzájemné spolupráci knihovny i Vašich spolupracovníků zprostředkovat unikátní prožitek z návštěvy výstavy velké řadě zájemců po celou dobu její instalace v Chomutově.

Děkujeme Vám tedy ještě jednou jménem Chomutovské knihovny i statutárního města Chomutova za mimořádný zážitek, přejeme mnoho úspěchů v další práci a budeme doufat, že se v budoucnu setkáme při práci na některém z dalších Vašich projektů.

za Chomutovskou knihovnu, p.o., Mgr, Bedřich Fryč, ředitel
za statutární město Chomutov, lng. Martina Kalová, vedoucí odboru školství magistrátu města

 

6. září 2021 

Výstavu Lidé odvedle jsem navštívila 2. 9. 2021 se třídou 1.A, tedy se studenty, kteří právě nastupovali do nové školy a neznali se. Záměrně zdůrazňuji tento fakt, protože jsem měla určité obavy, zda budou žáci schopni týmové spolupráce.

Obavy však nebyly na místě. Koncepce výstavy svou interaktivitou žáky v krátké době zcela pohltila. Zkoušeli všechny aktivity, využili celý čas, který měli k dispozici. Bylo zjevné, že většina z nich se se světem hendikepovaných seznamovala poprvé. Obdivuji, jak se tvůrcům na tak malém prostoru podařilo vytvořit tolik možností pro reálné prožití situací, se kterými se postižení lidé každodenně setkávají. Žáci ještě po návratu z výstavy dlouho diskutovali o svých dojmech a jsem přesvědčena o tom, že mnohé tento zážitek trvale pozitivně ovlivní.

Kladné ohlasy mám i od dalších pedagogů, kteří výstavu navštívili, a proto jsem velmi ráda, že výstavu stihne navštívit ještě několik dalších tříd naší školy, přestože jsme to původně neplánovali. Blahopřeji tvůrcům výstavy k tak vydařenému počinu.

Mgr. Hana Havelková
ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci