Články

Články2019-12-19T21:08:32+01:00
24.08 2020

Zveme vás na interaktivně edukativní výstavu Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

24. srpna 2020|

Tento edukativní program vám nabídne nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Připravila ho Nadace Sirius ve spolupráci s muzei. Obsahově volně navazuje v osvětové činnosti na výstavy Moje cesta 2013 a Naše cesta 2014. Je zaměřena na školy a rodiny s dětmi a dětem [...]

24.04 2020

Možnosti vzdělávání neslyšících dětí v době koronaviru

24. dubna 2020|

Projekt Online doučování poskytuje dětem se sluchovým postižením (uživateli ČZJ), které je žákem základní školy, dálkové doučování s doučovatelkami, které ovládají ČZJ. Doučovatelky nejsou vystudované pedagožky, ale jsou to studentky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK, které vstoupily do projektu jako dobrovolnice bez finančního nároku. https://www.tichezpravy.cz/moznosti-vzdelavani-neslysicich-deti-v-dobe-koronaviru/

24.04 2020

Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize

24. dubna 2020|

Patron dětí pomáhá rodinám s nezletilými dětmi, které se kvůli pandemii koronaviru dostaly do finančních problémů. Patron dětí je charitativní projekt, který pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Chcete pomoc pro své dítě nebo chcete přispět rodinám? Více na [...]

3.04 2020

Služby pro neslyšící – Televize pro sluchově postižené a Tichý svět

3. dubna 2020|

Televize pro sluchově postižené Co je Televize Beey: https://www.beey.io/cs/tv-beey-o-projektu/ Televize Beey běží na adrese: https://tv.beey.io/ Své dotazy, náměty a připomínky můžete posílat na: [email protected]. Pokud chcete vědět více posílám odkaz na naší tiskovou zprávu: https://www.newtontech.net/cs/blog/15539-pul-milionu-osob-se-sluchovym-postizenim-chybi-informace-o-koronaviru-nova-televize-to-meni-k-lepsimu/ Možnosti komunikace neslyšících a využití Tiché linky v době koronavirové [...]

2.04 2020

Hmotná pomoc osobám a rodinám osob se zdravotním postižením

2. dubna 2020|

Máte zrakové postižení a ocitli jste se v důsledku situace v nenadálé nouzi? Výjimečně i mimo vypsané grantové řízení můžete podat Žádost o nadační příspěvek u Nadace Leontinka. Veškeré potřebné dokumenty stáhnete na www.nadaceleontinka.cz/granty/. Projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní [...]

2.04 2020

Doporučení pro rodiny zdravotně postižených a vážně nemocných dětí

2. dubna 2020|

Současná epidemie onemocnění, označovaného jako COVID-19 či SARS CoV-2 (lidově koronavirus) je závažnou hrozbou, handicapované a vážně nemocné děti nevyjímaje. Nebezpečí představuje zejména oslabený imunitní systém a horší fyziologický či psychický průběh onemocnění. Více informací na: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-vs-koronavirus/doporuceni-pro-rodiny-zdravotne-postizenych-a-vazne-nemocnych-deti.shtml

2.04 2020

Dotazník – sonda do potřeb osob se ZP v době opatření proti šíření koronaviru

2. dubna 2020|

Vážení a milí, děkuji Vám všem za vyplnění a další šíření dotazníku, který pomáhá rychle sledovat aktuální potřeby našich cílových skupin. Necháváme ho zatím otevřený. Z dosavadní téměř stovky reakcí totiž vyplývají velmi závažné skutečnosti. Jejich následující stručné shrnutí berte, prosím, jen jako pracovní verzi, čistě [...]

19.12 2019

Ježíšku, já tě neslyším!

19. prosince 2019|

Dlouho jsem věřila na Ježíška. Naši byli přímo mistry kamufláže, a když jsem měla nějaké pochyby, byli schopni vymyslet naprosté šílenosti, jen aby mě přesvědčili, že k nám dárky nosí Ježíšek. Doma máme takový nádherný skleněný zvoneček, na který vždy Ježíšek zacinkal a oznámil [...]

19.01 2018

Výstava – tři roky poté, díl 3.

19. ledna 2018|

Od realizace výstavy Naše cesta uplynuly již tři roky. Jak se účast na ní zapsala do života průvodců? Proč je to pro mnohé nezapomenutelný zážitek? Co jim samotným přinesla výstava, kde se sekávali lidé s postižením v roli průvodců s těmi zdravými v pozici zaujatých posluchačů? I pro [...]

Přejít nahoru