Projekt Online doučování poskytuje dětem se sluchovým postižením (uživateli ČZJ), které je žákem základní školy, dálkové doučování s doučovatelkami, které ovládají ČZJ.

Doučovatelky nejsou vystudované pedagožky, ale jsou to studentky Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK, které vstoupily do projektu jako dobrovolnice bez finančního nároku.

https://www.tichezpravy.cz/moznosti-vzdelavani-neslysicich-deti-v-dobe-koronaviru/