Tento edukativní program vám nabídne nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Připravila ho Nadace Sirius ve spolupráci s muzei. Obsahově volně navazuje v osvětové činnosti na výstavy Moje cesta 2013 a Naše cesta 2014.

Je zaměřena na školy a rodiny s dětmi a dětem hravou formou přibližuje život lidí s postižením zrakovým, sluchovým a tělesným prostřednictvím osobních zážitků.

Cílem této aktivity je ukázat dětem i dospělým, jak vypadá svět lidí se zdravotním postižením, jak je možné tato postižení alespoň částečně kompenzovat a že i hendikepovaní lidé prožívají stejně šťastné a zajímavé okamžiky jako lidé zdraví.

Návštěvníci se během své neobvyklé cesty rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s lidmi s postižením a dozví se, jak jim citlivě a přitom účinně nabídnout pomoc.

K dispozici jsou i pracovní listy a pro učitele metodické materiály, které lze využít při práci v hodinách.

Výstava respektuje všechna aktuálně platná hygienická opatření.

Výstava bude v letošním školním roce 2020/2021 probíhat v těchto muzeích:

Interaktivní výstava Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

Západočeské muzeum v Plzni

18.9.2020 – 10.1.2021  /  Út-Ne: 10:00 – 18.00

VSTUP ZDARMA

Vezměte si s sebou šátek. V expozici jsou přijata zvýšená hygienická pravidla, včetně umístnění několika stojanů pro dezinfekci rukou.

  • Západočeské muzeum v Plzni 18. 9. 2020 – 10. 1. 2021
  • Muzeum Mladoboleslavska 2. 2. – 21. 3. 2021
  • Regionální muzeum Mělník 16. 4. – 27. 6. 2021

Jak se cestuje, když jste závislí na invalidním vozíku? Jak vnímají neznámá místa nevidomí? A jak se na svých cestách domlouvají neslyšící? To všechno si můžete vyzkoušet na vlastní kůži a zažít vskutku neobvyklý výlet…

Těšíme se na vaši účast! 😊

DESATERO proč výstavu navštívit
Zásady správné komunikace s lidmi s postižením

Fotogalerie a video z výstavy: