Tento edukativní program vám nabídne nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Připravila ho Nadace Sirius ve spolupráci s muzei. Obsahově volně navazuje v osvětové činnosti na výstavy Moje cesta 2013 a Naše cesta 2014.

Je zaměřena na školy a rodiny s dětmi a dětem hravou formou přibližuje život lidí s postižením zrakovým, sluchovým a tělesným prostřednictvím osobních zážitků.

Cílem této aktivity je ukázat dětem i dospělým, jak vypadá svět lidí se zdravotním postižením, jak je možné tato postižení alespoň částečně kompenzovat a že i hendikepovaní lidé prožívají stejně šťastné a zajímavé okamžiky jako lidé zdraví.

Návštěvníci se během své neobvyklé cesty rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s lidmi s postižením a dozví se, jak jim citlivě a přitom účinně nabídnout pomoc.

K dispozici jsou i pracovní listy a pro učitele metodické materiály, které lze využít při práci v hodinách.

Výstava respektuje všechna aktuálně platná hygienická opatření.

Výstava bude v letošním školním roce 2020/2021 probíhat v těchto muzeích:

Interaktivní výstava Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

VSTUP ZDARMA pro školní kolektivy, pro veřejnost 10,- Kč za osobu.

Vezměte si s sebou šátek. V expozici jsou přijata zvýšená hygienická pravidla, včetně umístnění několika stojanů pro dezinfekci rukou.

Jak se cestuje, když jste závislí na invalidním vozíku? Jak vnímají neznámá místa nevidomí? A jak se na svých cestách domlouvají neslyšící? To všechno si můžete vyzkoušet na vlastní kůži a zažít vskutku neobvyklý výlet…

Těšíme se na vaši účast! 😊

Fotogalerie a video z výstavy: