V letošním roce je na 55. MFF KV tématem filmů sekce Lidé odvedle dítě v tíživé situaci.

Program ve stanu je proto připraven Nadací Sirius, kterého se zúčastní také Patron dětí a Česká asociace streetwork tak, aby zde byla prezentována práce nízkoprahových klubů.

Po dobu deseti dnů budou členové ČAS seznamovat návštěvníky festivalu se sociální prací s dětmi, se streetworkem a s tím, že každé dítě má právo na šťastné dětství a podporu dospěláka.

Přijeďte se podívat – těšíme se na vás!

Stan je na ulici T.G.Masaryka 1 na začátku Smetanových sadů.