Vážení a milí,

děkuji Vám všem za vyplnění a další šíření dotazníku, který pomáhá rychle sledovat aktuální potřeby našich cílových skupin.

Necháváme ho zatím otevřený. Z dosavadní téměř stovky reakcí totiž vyplývají velmi závažné skutečnosti. Jejich následující stručné shrnutí berte, prosím, jen jako pracovní verzi, čistě pro Vaši lepší orientaci.

Lidé se ZP a pečující se potýkají především s obrovskou nejistotou. Dopad nekoncepční a často necitlivé komunikace, absence adekvátních opatření i obyčejné účasti, či pocit, že zůstali státem zcela opominuti, u nich vyvolává paniku ve větší míře než u zdravých lidí. Péče kvůli výpadkům zdravotních a sociálních služeb leží často v plné míře na rodině, což u některých znamená, že fungují zcela bez odpočinku. Kvůli tomu a kvůli obavám ze zavlečení nákazy domů rodinní pečující, ale i pracující lidé se ZP ukončují nebo pozastavují výkon práce, což vede k rostoucí ekonomické nejistotě, jiní, zvláště v seniorním věku nebo z vysoce rizikových skupin zažívají extrémní obavy z nákazy a důsledků pro zbytek rodiny. Potýkají se s výpadky sociálních i zdravotních služeb (včetně akutních), léků, zdravotnických potřeb a pomůcek, kvůli hendikepům jsou značně omezeni v obstarávání základních potřeb, včetně nezbytných léků. Výpadek služeb provázený izolací pro lidi se ZP často znamená fyzické i psychické utrpení.

S ohledem na to bychom rádi tuto rychlou sondu rozšířili, aby bylo možné závěry kvantifikovat a tak jim dodat větší váhu při apelování na vládu, aby na tuto zranitelnou skupinu nezapomínala.

Prosím proto, zda byste mohli ještě jednou využít Vašich komunikačních kanálů k rozšíření dotazníku. Pošlete jej, prosím, Vašim členům, kolegům, sociálním pracovníkům i poskytovatelům služeb, sdílejte odkaz na sociálních sítích. Vím, že pro mnoho lidí, zvlášť ve službách, je každá minuta vzácná, ale stále věřím, že pokud na jejich aktuální potřeby upozorníme dostatečně hlasitě, bude to ku prospěchu všech.

Dotazník najdete tady: http://dotaznik.jankovska.cz/

Děkuji Vám, přeji pevné zdraví a hodně sil.

Agáta Jankovská

Naděje pro děti úplňku, z.s.

Tel.: +420 777 242 823
Mail: [email protected]

www.detiuplnku.cz | Facebook